Store Vejleådalen

Store Vejleådalen - Albertslund Kommune

Vejleådalens landskab er en gammel tunneldal udformet af istiden. Den eneste af slagsen mellem Roskilde og København. Vejle betyder lavvandet fjord, i dag er der dog ikke meget vand i åen. Til gengæld er naturen omkring ådalen varieret, sumpet og vild. Nogle steder med store gamle fældede træer med skulpturelle rødder, andre steder med våde enge, dyrefolde med Dexterkvæg og søer med fredede frøer. Langs St. Vejleå er der både mulighed for at cykle på cykelsti eller at vandre af den såkaldte St. Vejleå Trampesti.

I 2012 blev St. Vejleå Trampesti anlagt. Den følger St. Vejleå skiftevis på Taastrupsiden og Albertslundsiden af åen fra Roskildevej ved Roskildekroen i syd til Snubbekorsvej ved Appevad vadested i nord. Trampestien er primitiv og giver mulighed for at komme helt tæt på områdets natur. Nogle steder går stien igennem dyrefolde og i våde perioder er det en gummistøvletur. Undervejs på turen passeres en række enestående naturområder. Bl.a. en lille sø, hvor den fredede spidssnudede frø har yngleplads. Stien fører også forbi den tidligere ”Roskilde Kro” og forbi Appevad vadested. Danmarkshistoriens vigtigste vadested midt mellem Kirkens Roskilde og Kongernes København.