Albertslund er cyklisternes by

Albertslund er en kommune med trygheden i højsædet. Det mest iøjefaldende eksempel er kommunens cykelstier, som er fuldkommen adskilt fra vejene. Børnene lærer at cykle tidligt, og byens borgere er de mest cyklende i Storkøbenhavn.

Albertslund er cyklisternes by - Albertslund Kommune

Albertslund har mange cykelstier. Det er der ikke noget unikt i.

Men i modsætning til en by som København hvor cykelstierne ligger klods op af vejen, til fare for både cyklister og billister, er alle Albertslunds cykelstier adskilt fra vejene med biler. Og med mere end 130 broer og tunneller til cyklister, er der rig mulighed for at cykle sikkert – både for voksne og børn, ligesom billisterne ikke skal være nervøse for at køre tæt på cykelstierne.

Denne indretning af byen er en af årsagerne til, at over 70 % af eleverne i Albertslund Kommunes førsteklasser enten går eller cykler til og fra skole. En tredjedel af borgerne i Albertslund bruger cyklen som transportmiddel hver dag,  og det gør Albertslunds borgere til de mest cyklende i Storkøbenhavn.

"Cykelstierne er et godt eksempel på, hvordan vi har trygheden og sikkerheden i højsædet i Albertslund Kommune. Byens forældre skal kunne sende deres børn i skole, uden frygt for at de kommer til skade i trafikken. Det er grunden til, at cykelstierne er blevet prioriteret så højt, som de er i Albertslund. Det er en del af den planlagte by, hvor børnenes trygge færden har haft stor betydning," siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

Lærer at cykle tidligt

Mange af daginstitutionerne i Albertslund Kommune lærer børnene at cykle. I 2012 og 2013 blev det gjort til et fælles mål i Albertslund Kommune, at alle børn skulle lære at cykle i dagsinstitutionerne, så de kunne cykle, når de begyndte i skole.

Resultatet er, at ud af de 334 børn, der er startet i skole i 2014, kan de 326 cykle, fire kan cykle usikkert og yderligere fire kan cykle med støttehjul.

Og de gode vaner varer ved. Således er det hele 90% af eleverne i 9.klasserne i Albertslund, som cykler i skole.

"Denne indsats understøtter flere af de ting, vi som kommune gerne vil styrke. Vi har en bevægelsesstrategi, i forlængelse af vores forebyggelsesstrategi, der lægger op til at alle børn bevæger sig mindst en time dagligt. Vi har en cykelstrategi og konkrete mål for trafiksikkerhed. Vi har en ambitiøs klimaplan med mål for miljøvenlig transport. Så indsatsen med at gøre børnene cykelparate giver mening på rigtig mange områder," forklarer kommunaldirektør i Albertlund Kommune, Jette Runchel.

Som en del af strategien har mange af daginstitutionerne købt sikkerhedsudstyr og lånecykler til de børn, som ikke selv har en cykel. Derudover har institutionerne benyttet sig af kommunens mobile cykeltræningsbane med bomme og kegler.

Supercykel eller mountainbike

I 2012 åbnede Danmarks første supercykelsti, som starter i Albertslund og derfra fortsætter mod København. Supercykelstien gør det muligt at cykle 17,5 kilometer med meget få stop undervejs, og er dermed med til at binde Albertslund og København endnu tættere sammen. Derudover er der servicestationer med luftpumper og lignende på ruten.

For dem som ikke har travlt, men i stedet vil have en oplevelse og noget motion, har Vestskoven i Albertslund en 13,3 kilometer lang moutainbikerute.

Så der kan ikke være nogen tvivl om, at Albertslund er cyklisternes by. I hvert fald har cyklisterne rigtig gode rammer i byen – og dem udnytter borgerne, små som store.