Skoler

I vores folkeskoler har vi stor fokus på faglighed, personlige og sociale kompetencer, fællesskab, trivsel og demokrati.

Skoler - Albertslund Kommune

Skoler i Albertslund 

I Albertslund er  der fire folkeskoler, Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole, og en privatskole, Albertslund Lilleskole. Desuden er der et Ungecenter med Ungdomsskole og 10. klasser, og en skole for børn med særlige behov, Brøndagerskolen.

Fra børnehave til skole

Vi er meget opmærksomme på at barnet får en tryg og god overgang fra børnehaven til skolen. Derfor samarbejder skolerne med daginstitutionerne ud fra barnets perspektiv.

Inddeling af klassetrin  

Som udgangspunkt har vi afdelingsopdelte skoler med en indskoling, 0 til 3. klasse, mellemtrin, 4. til 6. klasse, og udskoling, 7. til 9. klasse. Det giver mere kvalificerede og specialiserede lærere der kan styrke elevernes faglige udvikling.

Færdig med skolen 

Når skolen slutter i 9. eller 10. klasse, skal grundlaget for den unges videre uddannelse være skabt i et berigende samspil mellem den unge, familien, kammeraterne og skolen. Vores mål er ruste de unge til at gå videre i uddannelsesverdenen og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere om skoler og skolestart