Klubber

Børn og unge kan begynde at gå i klub, fra 1. maj det år de starter i 4. klasse. Dermed kan de begynde i klub allerede i slutningen af 3. klasse

Klubberne i Albertslund er forskellige og arbejder med forskellige metoder og værktøjer, men klubberne har lavet en fælles vision for klubarbejdet. Visionen har fire temaer, som alle klubber i Albertslund arbejder ud fra:

1) Fokus på den enkelte. Alle klubber arbejder med at hjælpe den unge til at finde svar på spørgsmålet: "Hvem er jeg"? Det forsøger personalet først og fremmest ved at være ægte, tydelige, nærværende voksne, som ser og anerkender det enkelte barn i dets unikke særegenhed.

2) Fokus på venskaber. Alle klubber arbejder med at hjælpe den unge til at finde svar på spørgsmålet: "Hvor hører jeg til"? Dette forsøger klubben først og fremmest ved at fokusere på de stille og ensomme og "anderledes" børn, som kan have svært ved at finde ind i en kammeratskabsgruppe. Desuden ved at arbejde med medindflydelse, integration, mobning, fællesarrangementer, frirum, forældrekontakt og meget mere.

3) Fokus på spændende aktiviteter. De unge kræver "gang i den". Klubberne forsøger at leve op til dette ved at dyrke det spontane, uforudsigelige, mærkelige, grænseoverskridende gennem rollespil, teater, musik, fester, modeshows, natcafeer, events og ved at ansætte voksne, som ikke har glemt barnet i dem selv.

4) Fokus på etik og moral. I et kaotisk samfund med mange forskellige værdier og normer er det vigtigt, at klubberne hjælper den unge til at finde et ståsted i og en mening med tilværelsen. Klubberne forsøger at leve op til dette ved at bruge meget tid på dialog med de unge om stort og småt, og forholde sig aktivt til børnenes kriser og sorger og angst for fremtiden.

Læs mere om klubberne