Børnehaver

Vi arbejder for at børnene oplever et trygt og sammenhængende børneliv der styrker deres trivsel, udvikling og sundhed

Børnehaver - Albertslund Kommune

I Albertslund er der både børnehuse, børnehave og dagpleje. 

Pædagogik

Kernen i det pædagogiske arbejde i Albertslund er relationen imellem den professionelle og barnet der bygger på varme, respekt og tillid. Det at indgå i relationer og at være en betydningsfuld del af fællesskabet, er nemlig vigtigt for børns selvværd og identitetsskabelse.

Økologisk mad

I Albertslund Kommunes daginstitutioner spiser børnene sund, økologisk mad som f.eks. grøntsager og fuldkorn. Både vuggestue- og børnehavebørn får tilbudt frokost og mellemmåltid når de er i institution. Mad spiller en central rolle i institutionernes liv og pædagogik, derfor lærer børnene hvor den kommer fra, og hvad der sker i processen fra jord til bord.

Bevægelse og leg

Fysisk aktivitet er et væsentligt aspekt af Albertslund Kommunes dagtilbud. De fysiske aktiviteter vi laver med børnene understøtter deres udvikling af kropslige færdigheder og gennem leg får børnene en positiv indstilling til det at bevæge sig.

Læs mere om børnehaver og vuggestuer